Schoolsluiting wegens Corona

Zoals u wellicht al in het nieuws hebt meegekregen, heeft het kabinet besloten om de coronamaatregelen flink aan te scherpen.

Veel scholen worden voorlopig gesloten in verband met het coronavirus en moeten overstappen op online onderwijs. Voor het praktijkonderwijs is een uitzondering gemaakt.

Tóch willen ook wij zoveel mogelijk de veiligheid garanderen van onze leerlingen en collega’s en hun families. Daarom hebben wij besloten om ook onze deuren te sluiten van woensdag 16 december 2020 tot en met dinsdag 12 januari 2021. Op dinsdagavond 12 januari wordt een nieuwe persconferentie gegeven. Op basis daarvan zullen wij laten weten hoe het onderwijs vanaf 13 januari 2021 verzorgd zal worden. Daarnaast hebben we besloten om alle stageactiviteiten vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met 18 januari 2021 tijdelijk te stoppen.

Om te voorkomen dat uw kind achterstanden oploopt wegens de sluiting van de scholen zullen de lessen online verzorgd worden. De aanwezigheid van de leerlingen wordt, net als op school, geregistreerd in Magister. Het is dan ook belangrijk dat uw kind aanwezig is bij deze lessen en op tijd is ingelogd.

Op dinsdag 15 december vinden de lessen volgens het huidige rooster plaats tot 12.30 uur.

 Als voorbereiding op de online lessen zullen de leerlingen deze week nog één keer naar school komen om hun lesmateriaal op te halen. Voor uw kind is dit op onderstaand moment:

Ziek melden
Indien uw kind ziek wordt, willen wij u verzoeken dit wél aan school te melden.
U kunt hierover contact opnemen met de mentor van uw kind of door te bellen naar het nummer van de school (010 - 297 45 80).

Opvang
Als u niet in de gelegenheid bent om uw kind thuis op te vangen, dan kunt u contact opnemen met de directie. Indien noodzakelijk zullen wij voor opvang zorgen tussen 08:30 en 14:45 uur. Dit kan overigens alléén als uw kind geen last heeft van verkoudheidsklachten en/of griepklachten. We verzoeken u dit van tevoren aan de directie door te geven, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Indien u vragen heeft over bovenstaande informatie, kunt u telefonisch, per sms, per WhatsApp of per mail contact opnemen met ondergetekenden.

 

Terug