Update Coronamaatregelen januari 2021

Op 13 januari jl. is tijdens de persconferentie aangekondigd dat de huidige lockdown wordt verlengd tot 9 februari 2021. Hier leest u wat dit inhoudt voor onze school.

Praktijk op school en 1,5 meter
In december hebben we besloten om tijdelijk geen fysieke lessen op school aan te bieden. Tijdens de persconferentie wordt echter aangegeven dat er zoveel mogelijk 1,5 meter afstand moet worden tussen leerlingen onderling; de afstand tussen leerling en docent werd al aangehouden. Om die reden wij vanaf volgende week een aantal lessen op school verzorgen met een aangepaste rooster. In dit aangepaste rooster zullen de meeste praktijkvakken weer op school worden verzorgd. AVO- en theorievakken zullen, net als nu, online blijven via Microsoft Teams.

Voor de zomervakantie hanteerden we verschillende maatregelen binnen de school. Het is nog onduidelijk voor de scholen of en welke van deze maatregelen nu weer gaan gelden. Hier wordt momenteel nog over overlegd met onder andere de minister van onderwijs. Uiterlijk vrijdag zullen wij in een kort voor u en uw kind communiceren welke maatregelen (opnieuw) van kracht zullen zijn tijdens de lessen op school.

Aangepast rooster in Magister
Voor sommige klassen betekent het bovenstaande dat er wat lessen verschoven worden, om te voorkomen dat leerlingen meerdere keren per dag naar school moeten reizen. We willen hier presteren naar kijken. Deze roosters worden, net als de vorige keer verwerkt in Magister. Uiterlijk zaterdag aanstaande, 16 januari 2021, zullen de roosters voor alle leerlingen in Magister zijn verwerkt. De mentor zal u per app bevestigen wanneer het rooster voor de klas van uw kind goed in Magister staat.
Voor deze week geldt dat alle lessen nog online worden verzorgd. Voor uw kind verandert er tot en met aanstaande vrijdag dus nog niets.

Stages
Vanaf volgende week zullen alléén de stages van leerlingen die dit schooljaar uitstromen én van leerlingen die in een TOP Academie stage lopen, zoveel mogelijk herstart worden. Hiervoor geldt dat dit uiteraard alleen kan als het stagebedrijf voldoet aan de gestelde veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Indien dit voor uw kind van toepassing is, worden u en uw kind hier apart over geïnformeerd.
Alle overige stages worden tot nader bericht nog niet hervat.

Opvang op school
Als u tijdens de momenten waarop uw kind online les krijgt niet in de gelegenheid bent om uw kind thuis op te vangen, kunt u contact opnemen met de directie. Wij zullen dan voor opvang op school zorgen gedurende de lestijden van uw kind. Dit kan overigens alléén als uw kind geen last heeft van verkoudheidsklachten en/of griepklachten. We verzoeken u dit van tevoren aan de directie door te geven, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Ziekmelden
Indien uw kind onverhoopt toch ziek wordt, willen wij u verzoeken dit wél aan school te melden. U kunt hierover contact opnemen met de mentor van uw kind of door te bellen naar het nummer van de school (010 – 297 45 80).

Indien u vragen heeft over bovenstaande informatie, kunt u telefonisch, per sms, per WhatsApp of per mail contact opnemen met ondergetekenden.

Mw. A. van Loon Hr. Oren

Locatiedirecteur HPC Zuidwijk Teamleider HPC Zuidwijk

Huismanstraat 30 Huismanstraat 30

3082 HK Rotterdam 3082 HK Rotterdam

T .: 010297 45 80 | M .: 06 43 03 65 65 T .: 010297 45 80 | M .: 06 19 29 37 76

E .: avanloon@lmc-vo.nl                            E .: joren@lmc-vo.nl

Terug