Fase 3, Beroepsgericht/ Uitstroom

BEROEPSgericht/UITSTROOM

Tijdens deze laatste fase, begeleiden we de leerlingen naar een passende werkplek of naar een vervolgopleiding.

Tijdens deze fase loopt de leerling 2, 3 of 4 dagen stage buiten de school.

Terug