Coronavirus

Lessen vervallen t/m 6 april. Lees hier verder

Rotterdam, 20-03-2020

Beste leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s),

Allereerst hopen wij, dat jullie allen in goede gezondheid verkeren.

Het is een ingewikkelde tijd waarin de leerlingen noodgedwongen thuis zitten en met behulp van huiswerkpakketten aan school werken.

Afgelopen maandag zijn de eerste huiswerkpakketten opgehaald en ondertussen zijn alle collega’s druk bezig met het voorbereiden en klaarleggen van de nieuwe huiswerkpakketten.

Huiswerkpakketten
Volgende week kunnen de gemaakte huiswerkpakketten worden ingeleverd en de nieuwe huiswerkpakketten worden opgehaald.

Het gemaakte werk wordt nagekeken en zal worden becijferd voor het rapport.

In het schema hieronder leest u op welke dag en op welk tijdstip de leerling wordt verwacht:

Maandag 23 maart 2020
Klas 1A:       09.00 uur
Klas 1B:       09.30 uur
Klas 1C:       10.00 uur
Klas 1D:       10.30 uur
Klas 1V:       11.00 uur

Dinsdag 24 maart 2020
Klas 2A:       09.00 uur
Klas 2B:       09.30 uur
Klas 3A:       10.00 uur
K
las 3B:       10.30 uur
Klas 3C:       11.00 uur
Klas 3D:       11.30 uur
Klas 3V:       12.00 uur                       

Begeleiding op afstand
Wij willen voorkomen dat de leerlingen achterstanden oplopen wegens de sluiting van de school. Wij zien het daarom als onze plicht om uw kind te voorzien van een huiswerkpakket. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om uw kind begeleiding bij het huiswerk te bieden via Skype, WhatsApp, telefonisch of per mail.
Uw kind kan hiervoor contact opnemen met zijn of haar mentor.

Rapport, IOP en portfolio periode 2
Op woensdag 25 maart en donderdag 26 maart zou normaliter het rapport- en IOP-gesprek plaatsvinden. Zoals u wellicht al had vermoed, zullen deze gesprekken verplaatst worden naar een andere datum. Zodra hier een ander moment voor is gepland, wordt u hierover geïnformeerd.

Ziek
Indien uw kind ziek wordt, willen wij u verzoeken dit wél aan school te melden. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie van de school, heer Oren of mevrouw Van Loon.

Opvang
Als u niet in de gelegenheid bent om uw kind thuis op te vangen, is het mogelijk om uw kind van 09:00 tot 14:30 uur naar school te laten komen. Dit kan overigens alleen als uw kind geen last heeft van verkoudheidsklachten en/of griepklachten. We verzoeken u dit van tevoren aan de directie door te geven, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Indien u vragen heeft over bovenstaande informatie, kunt u telefonisch, per sms, per WhatsApp of per mail contact opnemen met ondergetekende(n).

Hr. Oren                  06 19293776           joren@lmc-vo.nl
Mw. Van Loon          06 43036565           avanloon@lmc-vo.nl

Met vriendelijke groet,

Amanda van Loon
Locatiedirecteur

HPC Zuidwijk
Huismanstraat 30, 3082 HK  Rotterdam,
T: 010 - 2974580, M: 06 - 43036565
avanloon@lmc-vo.nl

 

 

Rotterdam, 15 maart 2020

Betreft: Sluiting scholen wegens coronavirus

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u wellicht al in het nieuws hebt meegekregen, is er zojuist besloten om alle scholen in ieder geval tot 6 april 2020 te sluiten in verband met het coronavirus. Daarnaast is besloten om alle stageactiviteiten per maandag 16 maart 2020 tijdelijk te stoppen. 

Om te voorkomen dat uw kind achterstanden oploopt wegens de sluiting van de school zien wij het als onze plicht om uw kind te voorzien van een huiswerkpakket. Deze huiswerkpakketten zullen aanstaande maandag per leerjaar opgehaald kunnen worden op school. Elke week zal er een nieuw huiswerkpakket worden meegegeven aan uw kind.

Op maandag 16 maart zal uw kind op onderstaande tijden verwacht worden op school om het huiswerk op te halen:

Klas 1A, 1B, 1C, 1D en 1V                   om 12.00 uur
Klas 2A en 2B                                      om 12.45 uur
Klas 3A en 3B                                      om 12.45 uur
Klas 3C, 3D en 3V                                om 13.30 uur

Indien uw kind ziek wordt, willen wij u verzoeken dit wel aan school te melden. U kunt hierover contact opnemen met de directie van de school, mevrouw Van Loon of heer Oren.

Als u niet in de gelegenheid bent om uw kind thuis op te vangen, is het mogelijk om uw kind van 08:30 tot 15:00 uur naar school te laten komen. Dit kan overigens alleen als uw kind geen last heeft van verkoudheidsklachten en/of griepklachten. We verzoeken u dit van tevoren aan de directie door te geven, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Indien u vragen heeft over bovenstaande informatie, kunt u telefonisch, per sms, per WhatsApp of per mail contact opnemen met ondergetekende(n).

Hr. Oren                  06 19293776           joren@lmc-vo.nl
Mw. Van Loon          06 43036565           avanloon@lmc-vo.nl

Met vriendelijke groet,

Amanda van Loon
Locatiedirecteur

HPC Zuidwijk
Huismanstraat 30, 3082 HK  Rotterdam,
T: 010 - 2974580, M: 06 - 43036565
avanloon@lmc-vo.nl

 

Terug