Mondkapjes op school

Graag willen wij u informeren over het eerder gegeven advies van het kabinet om mondkapjes te dragen in winkels en in andere openbare ruimtes, zoals musea, parkeergarages, bibliotheken en theaters. Vanaf maandag 5 oktober wordt dit dringende advies ook gegeven voor middelbare scholen.

LMC, en dus ook de scholen van HPC Rotterdam, nemen dit advies over. Dit betekent dat onze medewerkers én leerlingen wordt geadviseerd om vanaf maandag 5 oktober 2020 een mondkapje te dragen in de gangen en in de kantine.

Het dragen van een mondkapje tijdens de theorielessen is over het algemeen niet nodig. Bij de praktijkvakken waarbij de 1,5 meter tussen leerling en personeel niet gegarandeerd kan worden, werd eerder al met handschoenen en mondkapjes gewerkt. Deze afspraak blijft dan ook staan. Alleen tijdens laslessen zal geen mondkapje worden gedragen, omdat dit de veiligheid in het geding kan brengen.

Naast het dragen van een mondkapje blijven alle andere coronamaatregelen uiteraard ook gelden, zoals de 1,5 meter en het veelvuldig desinfecteren van handen. Al deze maatregelen kunnen tezamen bijdragen aan het voorkomen van besmettingen. Dit wordt ook geselecteerd door de VO-raad (de vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs).

Vanaf maandag 5 oktober 2020 verwelkomen wij uw kind graag mét een mondkapje op school. We verzoeken u om dit te bespreken met uw kind en te zorgen voor een voorraad mondkapjes voor de komende weken.

Namens de collega's van onze scholen willen wij u hartelijk danken voor uw begrip en medewerking.

Voor meer informatie, zie ook de volgende websites: www.rijksoverheid.nl ; www.rivm.nl en www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Met vriendelijke groet,

 

Amanda van Loon
Locatiedirecteur 
Huismanstraat 30
3080 HK Rotterdam

Terug