Veilige School

Wij zijn trots op ons certificaat.

HPC Zuidwijk vindt het heel belangrijk dat alle leerlingen bij ons veilig zijn en met plezier naar school gaan. Om de school een veilige plek te maken doen wij verschillende dingen, zo zijn wij altijd actief bezig met de veiligheid op HPC Zuidwijk. Wij willen voorkomen dat op onze school er ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal, vandalisme en agressie plaatsvindt. Om te zorgen dat wij een veilige school zijn hebben wij een Schoolveiligheidsplan geschreven. Hierin staat hoe wij de veiligheid bieden in de school en wat wij ertegen doen als er toch wat gebeurt. 

 

In november 2019 hebben wij samen met de leerlingen, ouders en medewerkers de audit met goed gevolg afgesloten

Hier zijn wij heel trots op en wij willen iedereen bedanken voor alle inspanningen om dit mogelijk te maken.

Terug