Magister

HPC Zuidwijk is aangesloten op het leerlingvolgsysteem Magister.
Als ouder ontvangt u hiervoor een inlogcode aan het begin van het eerste schooljaar. Bewaar deze code goed.

In Magister kunt u de cijferresultaten en de aanwezigheid van uw kind zien.

Klik hier voor Magister.

Terug