Medezeggenschapsraad

Wij hebben een groepsmedezeggenschapsraad (MR); deze wordt gevormd door de deelmedezeggenschapsraden van de drie scholen van HPC Rotterdam; HPC Centrum, HPC Charlois en HPC Zuidwijk. Hierin zijn zowel ouders als personeelsleden vertegenwoordigd.
Zij toetsen onder meer het te voeren beleid binnen de school. Hier bij kunt u denken aan: het schoolplan, het activiteitenplan, het formatieplan, de huisvesting enz. De MR heeft hierin adviesrecht of instemmingsrecht.

De MR overlegt met de Scholengroep directeur van HPC Rotterdam, mw. J. Visser.
De Scholengroep directeur is adviseur van de MR. Zij is geen lid en kan geen stem uitbrengen.

Vertegenwoordigers van HPC Zuidwijk
Schoolteam: Dhr van der Veen en Dhr van Berkel
Ouders:

Wilt u contact opnemen met de MR?
U kunt bellen naar 010 - 2974580 of mailen naar mvanderveen@lmc-vo.nl of pvanberkel@lmc-vo.nl

 

 

 

 

Terug