Samenwerken met ouders

Wij vinden het heel belangrijk om met U samen te werken. Een goede samenwerking en goed contact heeft een positief effect op de ontwikkeling van uw kind. Dit betekent dat uw kind betere resultaten behaald en zich beter ontwikkeld.
Om het contact tussen ouders en school te versterken, hebben wij een aantal vaste contactmomenten in het schooljaar:

Wanneer u met school in gesprek wilt, kunt u altijd contact opnemen met de school.
Het eerste aanspreekpunt is de mentor van uw kind.

Als er belangrijke zaken zijn vanuit school, zal er zoveel mogelijk persoonlijk contact worden gezocht door de mentor. Daarnaast ontvangt u (nieuws)brieven via de mail én kunt u veel informatie vinden op de website van de school.

Terug