Samenwerken met ouders

Wij vinden het heel belangrijk om met U samen te werken. Een goede samenwerking en goed contact heeft een positief effect op de ontwikkeling van uw kind. Dit betekent dat uw kind betere resultaten behaald en zich beter ontwikkeld.
Om het contact tussen ouders en school te versterken, hebben wij een aantal vaste contactmomenten in het schooljaar:

  • De ouderavond voor ouders van nieuwe leerlingen, vóór de zomervakantie van het nieuwe schooljaar.
  • Vóór de herfstvakantie gaan de mentoren op huisbezoek. Tijdens dit huisbezoek maakt u kennis met elkaar én wordt het OPP en het IOP besproken en ondertekend.
  • Drie keer per jaar heeft de mentor een voortgangsgesprek met u en uw kind. Tijdens dit gesprek wordt het OPP, het IOP en het rapport besproken en ondertekend.
  • De ouderavond voor leerlingen die 18 jaar zijn of worden. Hier wordt informatie gegeven over wat er geregeld moet worden als je 18 jaar wordt en hoe en door wie uw kind wordt begeleid, wanneer hij bij ons van school gaat.
  • De diploma-uitreiking is een feestelijke afsluiting waarop officieel afscheid wordt genomen van de leerlingen die van school gaan.

Wanneer u met school in gesprek wilt, kunt u altijd contact opnemen met de school.
Het eerste aanspreekpunt is de mentor van uw kind.

Als er belangrijke zaken zijn vanuit school, zal er zoveel mogelijk persoonlijk contact worden gezocht door de mentor. Daarnaast ontvangt u (nieuws)brieven via de mail én kunt u veel informatie vinden op de website van de school.

Terug