Schoolkosten

Naast de financiering vanuit het ministerie heeft de school ook andere inkomsten nodig.
Hiermee kan de school een gevarieerder aanbod aan uw kind aanbieden. Denk aan extra’s lessen: leuke leerzame activiteiten, vieringen in school en schoolkamp.

Het is belangrijk de ouders het belang inzien van bovenstaande activiteiten en daarvoor bereid zijn mee te betalen. Zonder deze extra financiën kunnen dit soort activiteiten niet worden georganiseerd. De vrijwillige ouderbijdrage is voor elk schooljaar  € 100,00. Dit bedrag is opgebouwd uit kosten voor diverse activiteiten.

Heeft u problemen met het betalen van de ouderbijdrage neem dan zo snel mogelijk contact op met Amanda van Loon, locatiedirecteur, of Jonah Oren, teamleider. Met elkaar zoeken we dan naar een oplossing.

Terug