Mentoren

Iedere klas heeft zijn eigen mentor. Deze zie je iedere week!

Ook al ben je nog jong. Er zijn dingen die je wel of juist
helemaal niet leuk vindt. Je gaat samen met docenten en je
mentor op zoek naar je interesses. Waar word je echt enthousiast
van? Jouw passie combineren we met leren en werken en dat
stoppen we in jouw persoonlijk leerplan. Zo krijg je een duidelijk
beeld en weet je wat jouw uitdaging is. Wij dagen je uit op school!

Met je mentor bouw je dus een goede band op. De mentor geeft zoveel mogelijk vakken, dit zijn meestal de AVO-vakken. Dit zijn vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap.

 

 

Terug