Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.

Gezonde leerlingen presteren beter!

Gezonde Schoolkantine

HPC Zuidwijk wil actief bijdragen aan de gezondheid en ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezonde Schoolkantine die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. Zo creëert HPC Zuidwijk een omgeving waar gezond eten gemakkelijker wordt.

Gezonde Relaties en Seksualiteit

Een veilige en prettige leer- en leefomgeving is een belangrijke voorwaarde om te kunnen ontwikkelen en ontdekken. Wij besteden veel aandacht aan welbevinden op school en hier hoort volgens ons ook een gezonde seksuele ontwikkeling bij. Leerlingen in het voortgezet onderwijs ontdekken van alles rond relaties en seksualiteit.

Hoe ze omgaan met seksualiteit, grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit is bepalend voor hun eigen identiteitsvorming én voor die van hun schoolgenoten- en daarmee voor het schoolklimaat. Voor een veilig schoolklimaat en een gezonde ontwikkeling van alle leerlingen is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. Ook aan dit thema werkt HPC Zuidwijk aan een Gezonde School!

Lees meer over de Gezonde School op www.gezondeschool.nl

Onze school wordt hierbij ondersteund door de GGD Rotterdam

Terug