Lestijden

Per schooljaar krijg je minimaal 1000 klokuren les. 
In deze 1000 lesuren zitten de vakken: Nederlands, Rekenen, Engels, Cultuur en Maatschappij, Praktijkvakken, Beeldende Vorming, Gymnastiek en Mentorles.

De stagetijd, werkweek en activiteiten ten behoeve van de vrijetijdsbesteding tellen ook mee. 

5 Gelijke dagen rooster. Je begint en eindigt altijd bij jouw eigen mentor

Terug