Lestijden

Per schooljaar krijg je minimaal 1000 klokuren les. Op HPC Zuidwijk hebben we een vast basisrooster.

De stagetijd, werkweek en activiteiten ten behoeve van de vrijetijdsbesteding tellen ook mee. 

5 Gelijke dagen rooster. Je begint en eindigt altijd bij jouw eigen mentor

 

Terug