Stagebegeleiders

Onze stagebegeleiders hebben de opleiding Jobcoach gevolgd.
Zij begeleiden jou op je stage of werkplek.

Bezoek op stageplek

Onze stagebegeleider komt jou één keer per twee of drie weken opzoeken op je stageplek. De externe stages worden drie keer per jaar aan de hand van competentielijsten beoordeeld. Hierbij wordt vastgesteld welke werknemersvaardigheden en beroepscompententies je beheerst en welke
de nog te ontwikkelen werknemersvaardigheden zijn, afgestemd op de individuele stagewerkzaamheden. Tussentijds worden de ontwikkelingen en leerdoelen meerdere keren geëvalueerd samen met jou, de praktijkbegeleider en de stagebegeleider.

Terug